АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА, УСТАНОВА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈA
6. ПРИВРЕДА И БАНКАРСТВО

6.1. ПЕРИОД КАПИТАЛИЗМА

6.1.1 Банке и новчани заводи

 1. ДРЖАВНА ХИПОТЕКАРНА БАНКА - ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ (1860-1947) : 1922/1947 : књ. 56, кут. 3 : 0,60 СИ.
 2. ШУМАДИЈСКА ФИНАНСИЈСКА ДИРЕКЦИЈА - КРАГУЈЕВАЦ (1941-1945) : 1941/1945 : књ. 21. кут. 31 : 4.50 СИ.
 3. АРАНЂЕЛОВАЧКА ТРГОВАЧКА БАНКА --АРАНЂЕЛОВАЦ (1905-1946) : 1911/1946 : књ. 4. кут. 9 : 1.10 СИ.
 4. ЈАСЕНИЧКА ЗАДРУГА АД - АРАНЂЕЛОВАЦ (1894-1949) : 1926/1949 : књ. 4. кут. 8 : 0.95 СИ.
 5. ШАТОРАЧКА ШТЕДИОНИЦА - ШАТОРЊА (1925-1944) : 1925/1944 : књ. 4. св. 1 : 0.30.
 6. ШТЕДИОНИЦА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ - ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ (1935-1945) : 1935/1945 : књ. 37 : 1.20 СИ.
 7. 6.1.2. Привредна удружења

 8. ОКРУЖНИ ОДБОР УДРУЖЕЊА ЗАНАТЛИЈА - АРАНЂЕЛОВАЦ (1922-1945) : књ. 7 : 0,20.
 9. ЗАНАТЛИЈСКИ ЕСНАФ СРЕЗА ЛЕПЕНИЧКОГ - РАЧА (1921-1932): 1921/1932 : Ф. 6 : 0,40.
 10. ДУНАВСКА ПОЉОПРИВРЕДНА КОМОРА - КРАГУЈЕВАЦ (1941-1944) : 1941 1944 : књ. 5. кут. 1 : 0.10 СИ.
 11. ОКРУЖНА ЕСНАФСКА УПРАВА - КРАГУЈЕВАЦ (1921-1932) : 1921 1932 : кут. 6 : 0.60.
 12. УДРУЖЕЊЕ ЗАНАТЛИЈА - КРАГУЈЕВАЦ (1847-1946) : (1842/1846) 1847/1946 : књ. 11, кут. 63 : 8,60 СИ.
 13. УДРУЖЕЊЕ ТРГОВАЦА ЗА ГРАД КРАГУЈЕВАЦ И СРЕЗОВЕ КРАГУЈЕВАЧКИ И ГРУЖАНСКИ (1911-1948) : 1912/1948 : књ. 23, кут. 5 : 1,00 СИ.
 14. УДРУЖЕЊЕ УГОСТИТЕЉА ЗА ГРАД КРАГУЈЕВАЦ И СРЕЗОВЕ КРАГУЈЕВАЧКИ И ЛЕПЕНИЧКИ (1932-1948): (1929/1931): 1932/1948 : 0,25 СИ.
 15. УДРУЖЕЊЕ ЗАНАТЛИЈА - ТОПОЛА (1919-1945) : 1919/1943 : књ. 6. кут. 1 0.15.
 16. 6.1.3. Привредна предузећа

  6.1.3.2. По.гопривреда и шумарство

 17. ЗАДУЖБИНСКО ИМАЊЕ ОПЛЕНАЦ - ТОПОЛА (1922-1945) : 1922/1945 : књ. 32, кут. 23 : 4,30 АИ.
 18. ТРГОВАЧКИ ОБАВЕШТАЈНИ И ИНКАСО ЗАВОД /КРЕДИТ ИНФОРМ/ - БЕОГРАД (1914-1941) : 1914/1941 : кут. 4 : 0,50.
 19. ТРГОВАЧКА РАДЊА ПЕШИЋ - СТАМЕНКОВИЋ - КРАГУЈЕВАЦ (1931-1940) : књ. 4, кут. 1 : 0,30.
 20. 6.1.5. Задруге

 21. ДРУГА ЗЕМЉОРАДНИЧКО - НАБАВЉАЧКА ЗАДРУГА -- БОШЊАНЕ (1919-1946) : 1919/1946 : књ. 33, кут. 2 : 0,50 СИ.
 22. НАБАВЉАЧКА ЗАДРУГА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА - КРАГУЈЕВАЦ (1909-1945) : 1910/1945 : књ. 101. кут. 1 : 2.55 СИ.
 23. СТОЧАРСКА ЗАДРУГА - СИПИЋ (1934-1956) : 1934/1946 : књ. 7, кут. 1 : 0,30 СИ.
 24. ЗЕМЉОРАДНИЧКО КРЕДИТНА ЗАДРУГА - СИПИЋ (1905-1946) 1919/1946 : књ. 52, кут. 1, 0,60 СИ.
 25. ЗЕМЉОРАДНИЧКО-НАБАВЉАЧКА ЗАДРУГА - СИПИЋ (1919-1959) : 1919/1946 : књ. 121, кут. 5 : 1,70 СИ.
 26. НАБАВЉАЧКО-ПОТРОШАЧКА ЗАДРУГА - ВЕЛИКА СУГУБИНА (1919-1945) : 1920/1945 : св. 2 : 0,40
 27. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА - РЕСНИК (1902-1941) : 1902/1937 : кут. 1 : 0,10.
 28. 6. 2. ПЕРИОД СОПИЈАЛИЗМА

  6.2.2. Привредна удружења

 29. ОБЛАСНИ САВЕЗ ЗАНАТСКИХ ЗАДРУГА - КРАГУЈЕВАЦ (1945-1952): 1945/1951 : књ. 29, кут. 4 : 1,00.
 30. СРЕСКИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА - КРАГУЈЕВАЦ (1947-1960): 1947/1960 : књ. 1, кут. 16 : 6,45.
 31. СРЕСКА ТРГОВИНСКА КОМОРА - КРАГУЈЕВАЦ (1952-1967) : 1952/1962 : књ. 24, кут. 2 : 0,50.
 32. СРЕСКА ЗАНАТСКА КОМОРА - ТОПОЛА (1952-1956) : 1952/1956 : књ. 5. кут. 2 : 0.25 СИ.
 33. САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА ТРУДБЕНИК - РАЧА (1947-1955) : 1948/1954 : књ. 5. кут. 1 : 0.15.
 34. СРЕСКИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА - ТОПОЛА (1948-1954) : 1948. 1950 1954 : књ. 6. кут. 1 : 0.20.
 35. ЗАНАТСКА КОМОРА - ИСПОСТАВА АРАНЂЕЛОВАЦ (1945-1980): књ. 12. ф. 9 : 0.70.
 36. СРЕСКА ПОЉОПРИВРЕДНО ШУМАРСКА КОМОРА - КРАГУЈЕВАЦ (1951-1962) : омот. 2 : 0.05.
 37. СРЕСКА ПРИВРЕДНА КОМОРА - КРАГУЈЕВАЦ (1962-1963) : 1962/1963 : књ. 35, ф. 51, рег. 32, омот. 13 : 2,25.
 38. ЗАНАТСКА КОМОРА - КРАГУЈЕВАЦ (1945-1967): 1945/1967 : књ. 26, ф. 38 : 4,00.
 39. СРЕСКА ЗАНАТСКА КОМОРА СРЕЗА ЛЕПЕНИЧКОГ - РАЧА (1953-1980) : 1953/1980 : књ. 5, св. 2 : 0,30.
 40. ЗАНАТСКА КОМОРА - ИСПОСТАВА ТОПОЛА (1950-1980) : књ. 9, св. 5 : 0,50.
 41. УГОСТИТЕЉСКА КОМОРА - КРАГУЈЕВАЦ (1952-1981): књ. 4. св. 1.0,10.
 42. ОСНОВНА ПРИВРЕДНА КОМОРА У КРАГУЈЕВЦУ - ФИЛИЈАЛА БАТОЧИНА (1963-1975) : књ. 3. 0.10.
 43. ОСНОВНА ПРИВРЕДНА КОМОРА У КРАГУЈЕВЦУ - ФИЛИЈАЛА КНИЋ (1960-1980) : књ. 4, 0,10.
 44. ЗАНАТСКА КОМОРА СРЕЗА КРАГУЈЕВАЦ - ИСПОСТАВА РАЧА (1950-1963) : књ. 66, ф. 1 : 1,00.
 45. ЗДРАВСТВЕНО-ПЕНЗИОНИ ФОНД ЗАНАТЛИЈА СРЕЗА КРАГУЈЕВАЦ (1963-1964) : ф. 1,0,01.
 46. СРЕСКИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА СРЕЗА ГРУЖАНСКОГ - КРАГУЈЕВАЦ (1947-1954) : књ. 1.0.02.
 47. СРЕСКИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА СРЕЗА ЛЕПЕНИЧКОГ-РАЧА (1948-1954) : /1948-1952 : књ. 2 : 0.05.
 48. 6.2.3. Привредна предузећа

  6.2.3.1. Индустрија и рударство

 49. ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ БУКУЉА - АРАНЂЕЛОВАЦ (1949-1952) : 1950/1951 : књ. 8, ф. 2 : 0,30
 50. ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "СРБИЈА" - БУКОВИК, АРАНЂЕЛОВАЦ (1949-1952) : 1949/1952 : књ. 12, кут. 6 : 0,90 СИ.
 51. ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "ГРАДИТЕЉ" - АРАНЂЕЛОВАЦ (1947-1965) : 1947/1965 (1966) : књ. 78, кут. 12 : 3.00. СИ.
 52. ПРЕДУЗЕЋЕ ЧЕЛИК" - АРАНЂЕЛОВАЦ (1958-1962) : 1958/1962 : књ. 3, кут. 3 : 0,40.
 53. СРЕСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ИЗГРАДЊУ СРЕЗА ГРУЖАНСКОГ - КРАГУЈЕВАЦ (1951-1953) : 1951/1953 : књ. 3. кут. 1 : 0.15. СИ.
 54. ДРЖАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "МЛИНПРЕД - КРАГУЈЕВАЦ (1946-1951) : 1946/1951 : кут. 5 : 0.70. СИ.
 55. ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "РУЈЕВИЦА" - КРАГУЈЕВАЦ (1948-1951): 1948/1951, књ. 15, кут. 4 : 0,90 СИ.
 56. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ТОРЊА ГРУЖА" - СТАНОВО (1948-1951) : 1948/1951 : књ. 5, кут. 2 : 0,40.
 57. ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКО УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЧЕЛИК" - АРАНЂЕЛОВАЦ (1958-1963) : 1958/1963 : књ. 3. кут. 3 : 0,30 СИ.
 58. ЦРЕПАНА КУБРШНИЦА - АРАНЂЕЛОВАЦ (1947-1950) : 1947/1950 : кут. 1 : 0,10 СИ.
 59. ДРЖАВНИ МЛИН "МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ" - БЕЛОСАВЦИ (1952-1957) : 1954/1957 : кут. 1 : 0,10.
 60. УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА "ПРИГРАФ" - КРАГУЈЕВАЦ (1946-1949) : 1946/1949 : кут. 1 : 0,10
 61. ПРЕДУЗЕЋЕ "РЕПРОСЕРВИС" - ЗАГРЕБ - ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ (1947-1950) : књ. 3, рег. 12 : св. 8, ф. 3 : 1,65.
 62. ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКА УГОВОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА "ТЕХНОМОНТ" - ТОПОЛА (1982-1989) : кут. 32. књ. 5 : 3.40.
 63. ПРЕДУЗЕЋЕ "РАДИО-ЕЛЕКТРО - КРАГУЈЕВАЦ (1961-1964) : 1961/1964 : рег. 2 .020.
 64. ПРЕДУЗЕЋЕ "МЛАДОСТ - КРАГУЈЕВАЦ (1961-1962) : 1961/1962 : рег. 2 : 0.20.
 65. ПРЕДУЗЕЋЕ "УНИВЕРЗАЛ-ПРОМЕТ" КАВАДАРЦИ, ООУР КРАГУЈЕВАЦ - КРАГУЈЕВАЦ (1972-1978) : 1972/1978 : кут. 6 : 0.65.
 66. МЕШОВИТО ДЕОНИЧАРСКО ДРУШТВО "ОБЕКС" - КРАГУЈЕВАЦ (1986-1999) : 1986/1995 : књ. 7, ф. 132, св. 44 : 9,20.
 67. 6.2.3.2 Пољопривреда и шумарство

 68. ПОЉОПРИВРЕДНА МАШИНСКА СТАНИЦА - КРАГУЈЕВАЦ (1947-1950) : 1945-1946 : 1947/1950 : 1951 : књ. 20, ф. 35 : 2,80.
 69. ПОЉОПРИВРЕДНО-ЗЕМЉИШНИ ФОНД СРЕЗОВА ГРУЖАНСКОГ И КРАГУЈЕВАЧКОГ - КРАГУЈЕВАЦ (1953) : 1953 : књ. 2, ф. 19 : 1,00.
 70. ЗЕМЉИШНО ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО ОПЛЕНАЦ - ТОПОЛА (1946-1958) : 1946/1958 : књ. 30. св. 90 : 12,00.
 71. ПОЉОПРИВРЕДНО-ЗЕМЉИШНИ ФОНД СРЕЗА ГРУЖАНСКОГ - КРАГУЈЕВАЦ (1952-1955) : 1952/1955 : књ. 4, кут. 6 : 1,00 СИ.
 72. ЗЕМЉИШНО ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО - ТОПОЛА (1946-1958) : 1946/1958 : књ. 31, св. 78, рег. 49 : 12,00
 73. СРЕСКО ДРЖАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОТКУП ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА "БУКУЉА" - АРАНЂЕЛОВАЦ (1948-1952): 1948/1952 : књ. 8, ф. 3 : 0,40 СИ.
 74. СРЕСКО СЕМЕНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ - АРАНЂЕЛОВАЦ (1946-1952) : 1948/1952 : књ. 2. кут. 1 : 0,15 СИ.
 75. ДИРЕКЦИЈА ДРЖАВНОГ ЖИТНОГ ФОНДА - ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД. БАЗА КРАГУЈЕВАЦ - КРАГУЈЕВАЦ (1948-1952) : 1948 1952 : књ. 18. кут. 10 : 1,90 СИ.
 76. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ЖИТАРИЦА "ЖИТОПРОМЕТ" - КРАГУЈЕВАЦ (1947-1951) : 1947/1951 : књ. 14, кут. 5 : 1,10 СИ.
 77. ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "ОБСКРБА" - КРАГУЈЕВАЦ (1950-1952) : 1950/1952 : књ. 10, кут. 3 : 0,55 СИ.
 78. ГРАДСКО УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ - КРАГУЈЕВАЦ (1946-1952) : 1947/1952 : кут. 2 : 0,20 СИ.
 79. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОНТРАХИРАЊЕ И ОТКУП ИНДУСТРИЈСКОГ БИЉА - АРАНЂЕЛОВАЦ (1949-1950) : 1950 : кут. 1 : 0,10.
 80. ОТКУПНО ПРЕДУЗЕЋЕ СРЕЗА ГРУЖАНСКОГ - ПАРТИЗАН"-КРАГУЈЕВАЦ (1948-1950) : 1948 : кут. 1 : 0,10.
 81. ГРАДСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОЋЕ И ПОВРЋЕ, МЛЕКО И МЛЕЧНЕ ПРОИЗВОДЕ "ПОБЕДА" - КРАГУЈЕВАЦ (1949-1950) : 1949 : књ. 9, кут. 1 : 0,20
 82. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОТКУП И ПРОМЕТ КРУПНОМ И СИТНОМ СТОКОМ "СТОЧАР" - КРАГУЈЕВАЦ (1949-1950) : 1950 : књ. 4, кут. 1 : 0.20
 83. ПРЕДУЗЕЋЕ "КОТЕБ-ИНПЕКС" - КРАГУЈЕВАЦ (1969-1973) : књ. 11, св. 25 : 1,20
 84. ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЈАСЕНИЦА" - СТРАГАРИ (1971-1974) : 1971/1974 : књ. 2, кут. 1 : 0,15
 85. ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "МОРАВА" ЛОВЋЕНАЦ - (ПЕТРОВАЦ) - КРАГУЈЕВАЦ (1974-1981) : 1974/1981 : књ. 1, св. 1 : 0,30
 86. УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "ИЗЛЕТ" - СТРАГАРИ (1964-1968) : 1964/1968 : св. 1 : 0,10
 87. 6.2.3.5. Земљишне књиге

 88. ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ:
  ЛУЖНИЦЕ                              ПАЈАЗИТОВО
  ГОРЊЕ ЈАРУШИЦЕ               ГОРЊЕ ГРБИЦЕ
  ЦЕРОВАЦ                                ПРЕКОПЕЧА
  ЧУМИЋ                                    ШЉИВОВАЦ
  МАЛИ ШЕЊ                           ДОЊЕ ГРБИЦЕ
  (1940-1994) : књ. 69, св. 7 : 4,10
 89. ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ: БРЊИЦУ И СУМУРОВАЦ (1947-1997) : књ. 6, св. 3 : 0,60
 90. 6.2.4. ЗАНАТСТВО

  ЗАНАТСКЕ ЗАДРУГЕ

 91. КРОЈАЧКА ЗАДРУГА "БУКУЉА - АРАНЂЕЛОВАЦ (1957-1962) : 1957/1962 : књ. 3. кут. 1 : 0.15 СИ.
 92. ОПАНЧАРСКО-ПРЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА - АРАНЂЕЛОВАЦ (1945-1952) : 1945/1952 : књ. 37. кут. 2 : 0.80
 93. ПРВА ЗАНАТСКО-ОПАНЧАРСКА ЗАДРУГА - КРАГУЈЕВАЦ (1945-1956) : 1945/1956 : књ. 114. кут. 8 : 2,60
 94. ОПАНЧАРСКО ПРЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА - ЛАПОВО (1946-1953) : 1946/1953 : књ. 23, кут. 1 : 0,40
 95. АБАЏИЈСКО-КРОЈАЧКО-ПРЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА "ОБНОВА" - РАЧА (1946-1952): 1946/1952 (1953): књ. 15, кут. 1 : 0,40 СИ.
 96. ОПАНЧАРСКА ЗАДРУГА - РАЧА (1946-1953) : 1946/1953 : књ. 25, кут. 1 : 0,50
 97. РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА "РУКОТВОРИНА" - КРАГУЈЕВАЦ (1967-1977) : 1967/1977 : кут. 12 : 1,20 СИ.
 98. ЗАНАТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "ХЕРОЈ ЂУРЂЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ" - КРАГУЈЕВАЦ (1964-1974) : 1964/1974 : књ. 19, кут. 1, св. 1 : 0,65
 99. УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТРЕЛАЦ" - КРАГУЈЕВАЦ (1965-1969) : 1965/1969 : књ. 3. кут. 3 : 0,45
 100. 6.2.5. ЗАДРУГЕ

  СЕЉАЧКЕ РАДНЕ ЗАДРУГЕ И ЗАНАТСКЕ ЗАДРУГЕ

 101. СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "29. НОВЕМБАР" - СИПИЋ (1949-1953) : 1949/1953 : књ. 14, кут. 4 : 0,45
 102. СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЗАЈЕДНИЦА" - ШЉИВОВАЦ (1949-1953) : 1949/1953 (1954) : књ. 16. кут. 5 : 0,80 СИ.
 103. СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "СЛОБОДАН МАУЗЕР" - ВУЧИЋ (1949-1952) : 1950 1952 : књ. 5. св. 1 : 0,10
 104. СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "БУДУЋНОСТ" - НОВИ МИЛАНОВАЦ (1949-1953) : 1949/1953 : књ. 30, кут. 2 : 1,50 СИ.
 105. СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "29. НОВЕМБАР" - СИПИЋ (1949-1953) : 1949/1953 : књ. 30, кут. 2 : 1,50 СИ.
 106. СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА - ЉУБИЋ (1950-1956): 1950/1956 : књ. 1,0 : 0,10
 107. ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ

 108. ЗЕМЉОРАДНИЧКО-СТОЧАРСКА ЗАДРУГА - ЛАПОВО (1944-1949) : 1944/1949 : књ. 1 : 0,05
 109. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА - ОВСИШТЕ (1949-1950) : 1949/1950 : ф. 1 : 0,10
 110. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА - НАТАЛИНЦИ (1945-1953) : 1945/1953 : књ. 2, кут. 1 : 0,15 СИ.
 111. ПОЉОПРИВРЕДНЕ ЗАДРУГЕ

 112. ВЕНЧАЧКО-ВИНОГРАДАРСКА ЗАДРУГА - ВЕНЧАНИ (1919-1941) : 1919/1941 : кут. 1 : 0.10
 113. ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА - КНИЋ (1946-1960) : 1946/1960 : књ. 31. кут. 13 : 2,30
 114. РАДНИЧКО-СЛУЖБЕНИЧКЕ-ПОТРОШАЧКО (НАБАВЉАЧКЕ) ЗАДРУГЕ

 115. РАДНИЧКО-СЛУЖБЕНИЧКА НАБАВЉАЧКО-ПОТРОШАЧКА ЗАДРУГА - КРАГУЈЕВАЦ (1946-1954) : (1945) 1946/1954 : књ. 51, ф. 1 : 1,00 СИ.
 116. РАДНИЧКО-СЛУЖБЕНИЧКА ПОТРОШАЧКА ЗАДРУГА - ТОПОЛА (1945-1950) " 1945/1950 : књ. 5 : 0,05
 117. ЗАНАТСКЕ ЗАДРУГЕ

 118. ОПАНЧАРСКО-ПРЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА "ОБНОВА" - НАТАЛИНЦИ (1946-1951) : 1946/1951 : кут. 1 : 0.10
 119. ОПАНЧАРСКО-ПРЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА - ЛАПОВО (1946-1953) : 1946/1953 : књ. 31, кут. 2 : 0,30 СИ.
 120. АБАЏИЈСКО-ПРЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА СОЈ "РЕКОРД" - НАТАЛИНЦИ (1946-1952) : 1946/1952 : кут. 1 : 0,10
 121. ОБУЋАРСКО-САРАЧКА ЗАДРУГА СОЈ "РАД И СЛОГА" - ТОПОЛА (1946-1958) : 1946/1958 : књ. 7, кут. 2 : 0,35 СИ.
 122. ЗАНАТСКО-НАБАВНО-ПРОДАЈНА ЗАДРУГА - ТОПОЛА (1955-1958) : 1955/1958 : кут. 1 : 0.10
 123. ОПАНЧАРСКО-ПРЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА ГРУЖА" - ПАЈСИЈЕВИЋ (1947-1948) : књ. : 0.03
 124. ОБУЋАРСКО-РЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА "МИЉКО ТОШИЋ" (1946-1978) : 1946/1978 : књ. 27. кут. 7. ф. 25 : 2,60
 125. СТАМБЕНЕ ЗАДРУГЕ

 126. СТАМБЕНА ЗАДРУГА САВЕЗА БОРАЦА НОР-а И РВИ "НОВИ СТАН" - КРАГУЈЕВАЦ (1960-1977) : књ. 1, св. 1 : 0,05